Du er her: Forside > Handicap/sygdom > Psykiske sygdomme > Depression
Share |

Depression

Se også 'manio-depressiv sygdom'

En person, der lider af depression, er ofte trist, træt og energiløs. Det, som tidligere gav glæde eller lyst, forekommer nu ligegyldigt. Personen føler skyld over at mangle overskud til omgivelserne og har svært ved at forestille sig nogensinde at få det bedre.

De præcise årsager til depression kendes ikke, men depression udløses ofte af en kombination af arv, miljømæssige påvirkninger gennem opvæksten samt ydre begivenheder, fx en fødsel, tab af job, dødsfald og skilsmisse. Depression kan også være en følge af en fysisk sygdom, fx hjerneblødning, blodprop i hjernen eller parkinsonisme, eller en psykisk lidelse, fx angst, alkoholmisbrug eller en emotionelt ustabil personlighedsstruktur. Derudover kan visse former for medicin eller vinterårstiden også have betydning i forhold til udviklingen af en depression.

Ofte inddeles depression i forskellige typer som:
• den almindelige/typiske depression
• den ualmindelige/atypiske depression – kan være svær at diagnosticere (herunder vinterdepression)
• den mandlige depression – ofte bliver personen fejldiagnosticeret som om, at der er tale om karakterafvigelse eller misbrug som det primære

Eventuelle følgevirkninger
De fysiske følgevirkninger af depression kan være:
• hovedpine, svimmelhed og mavepine
• appetitforstyrrelser og vægttab/vægtforøgelse
• tørhed i munden
• nedsat seksuallyst
• hæmning (langsomme og uspontane bevægelser, langsom og tonløs tale)

De psykiske følger af depression kan være:
• tristhed og tomhedsfølelse samt manglende glæde og begejstring
• svag identitetsfølelse
• nedsat selvværdsfølelse samt selvbebrejdelser
• koncentrations- og hukommelsesproblemer
• søvnproblemer
• rådvildhed og ubeslutsomhed
• angst og indre uro
• døgnvariation (følgerne kan fx være stærkest om morgenen og aftagende i løbet af dagen)
• tvangs- og selvmordstanker

De sociale følgevirkninger af depression kan være:
• samværsproblemer – både på arbejdet og i fritiden
• problemer med at varetage almindelige daglige gøremål – både på arbejdet og i fritiden

Den almindelige/typiske depression er særligt karakteriseret ved:
• tristhed, tungsindighed, træthed
• vanskeligheder ved at overskue selv små valg
• koncentrationsproblemer
• søvnproblemer og nedsat appetit
• selvbebrejdelse, skyldfølelse og eventuelt tanker om selvmord

Den ualmindelige/atypiske depression indebærer ofte:
• massiv træthed
• hovedpine, muskelsmerter og spændinger
• humørsvingninger og nærtagenhed
• søvnproblemer og stor appetit
• eventuelt følgevirkninger, der ligner demens

Den mandlige depression har typisk følger som:
• angst og indelukkethed
• opfarenhed, aggressivitet og negativitet
• ubeslutsomhed og irritation
• bebrejdelse af omgivelserne
• eventuelt ses et alkoholmisbrug

Ofte kommer der tilbagevendende depressioner, og hos nogle mennesker bliver sygdommen kronisk.

Generelle hensyn i forhold til beskæftigelse
En person, der lider af depression, har ofte mangel på energi og har svært ved at koncentrere sig. Derfor kan det være vigtigt med en langsom opstart ved tilbagevenden til et job eller opstart i et nyt job. Det vil sige få timer om dagen og få dage om ugen samt lette og overskuelige opgaver. Det kan også være hensigtsmæssigt, at personen arbejder midt på dagen, hvis symptomerne er værst morgen eller aften.

Under alle omstændigheder er det vigtigt med et nøje planlagt forløb, der tager højde for, at personen er i stand til at leve op til kravene. Et højt fravær kan være tegn på, at kravene er sat for højt og skal justeres.

En person, der lider af depression, kan sommetider blive mødt med fordomme i retning af, at der er tale om dovenskab og ugidelighed, og at personen blot skal tage sig sammen eller lignende. Det er desuden vigtigt at støtte personen i at sige fra over for kolleger og chef, når personen bliver mødt med krav, som kan være svære at leve op til på grund af den psykiske lidelse.

Det er derfor også vigtigt at overveje, i hvor høj grad kollegerne skal informeres om, at personen har en depression, samt om hvad det vil sige at lide af depression, og hvad personen vil kunne og ikke vil kunne klare i løbet af arbejdsdagen. I mange tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at informere arbejdspladsen om dette, da det giver kollegerne bedre mulighed for at give personen den nødvendige støtte. 
 
Forening
Landsforeningen Sind – www.sind.dk