Du er her: Forside > Handicap/sygdom > Psykiske sygdomme > Manio-depressiv sygdom (bipolar affektiv lidelse)
Share |

Manio-depressiv sygdom (bipolar affektiv lidelse)

Se også 'depression' og 'psykoser'

Maniodepressiv sygdom har fagbetegnelsen bipolar affektiv lidelse, men omtales ofte som manio¬depressiv sygdom i daglig tale. Der er tale om en livslang sygdom, der viser sig i vekslende perioder med manisk opstemthed eller dyb depression.

Der skelnes imellem to typer:
• Bipolar affektiv sindslidelse type I – personen har både stærke manier og depressioner
• Bipolar affektiv lidelse type II – en mildere variant, hvor personen har flest depressioner og kun lettere manier (hypomani)

Mellem manierne og depressionerne er der neutrale perioder, men hen ad vejen kan der blive kortere mellemrum. Det er derfor vigtigt at forbygge perioder med mani eller depression, da de øger risikoen for flere og hyppigere stemningslejeændringer.

Arvelighed synes at være en vigtig årsag til udviklingen af en bipolar affektiv sindslidelse i kombination med en øget sårbarhed over for traumer og stress. Lidelsen kan også udløses af fysiske sygdomme, som påvirker hjernen, fx blodprop eller dissemineret sclerose.

Eventuelle følgevirkninger
En mani er kendetegnet ved, at personen er opstemt eller irritabel, overaktiv, rastløs og usamlet, og næsten ikke sover. Personen overvurderer sig selv, og handler ofte uansvarligt. Ved depressionen nedvurderer personen derimod sig selv, er trist og føler, at alt er håbløst.

De fysiske følgevirkninger af bipolar affektiv sindslidelse kan være:
• skade af hjernefunktionen – der er risiko for varig svækkelse og tab af nogle af hjernens nerveceller, hvilket bl.a. kan påvirke mulighederne for at lære nyt samt svække hukommelsen

De psykiske følgevirkninger af bipolar affektiv sindslidelse kan være:
• alkohol- og medicinmisbrug
• vrangforestillinger og hallucinationer
• selvmordstanker

De sociale følgevirkninger af bipolar affektiv sindslidelse kan være:
• samlivsproblemer og skilsmisse
• belastning af børnene
• afskedigelse og arbejdsløshed

Generelle hensyn i forhold til beskæftigelse
Personer med maniodepressiv sygdom kan leve et (restriktivt men) normalt liv, hvis deres lidelse behandles korrekt. Mange mennesker med lidelsen fungerer derfor godt i beskæftigelse.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på at undgå stressende arbejdsvilkår, da stress kan udløse manier eller depressioner.

Det er desuden hensigtsmæssigt at overveje, i hvor høj grad kollegerne skal informeres om personens sygdom, samt om hvad det vil sige at lide af maniodepressiv sygdom, og hvad personen vil kunne og ikke kunne klare i løbet af arbejdsdagen. I mange tilfælde vil det være godt at informere arbejdspladsen om sygdommen, da kollegerne derved har bedre muligheder for at give personen den nødvendige støtte.

Forening
Landsforeningen Sind – www.sind.dk