Du er her: Forside > Aktuelt > Ny elektronisk ordbog til danske døve
Share |
Nyhedsbrev


HTML
Ren tekst
Se nyhedsbreve
 

Ny elektronisk ordbog til danske døve

For første gang nogensinde får danske døve nu en elektronisk ordbog, der indeholder videoklip af over 2.000 tegn. Ordbogen har stor betydning for danske døve, fordi den kan bruges i kampen for større anerkendelse af tegnsproget. Marianne Jelved var med til at lancere ordbogen, der gør det lettere at lære om tegnsprog – både for døve og hørende.


Den elektroniske ordbog for døve er den første af sin slags i Danmark og viser præcist, hvordan håndstillinger, ansigtsudtryk og kropsbevægelser skal udføres i en sammenhæng, hvilket gør det markant lettere for både døve og hørende at lære om tegnsprog. Ordbogen beskriver grammatikken i sproget, bøjningsformer og tegnenes skiftende betydninger mv.

Stor betydning for danske døve
Ved lanceringen af den elektroniske ordbog i Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation var der stor glæde blandt de fremmødte.  

"Først og fremmest er det en stor sejr for tegnsproget i sig selv. Jeg tror, at ordbogen kommer til at betyde rigtigt meget for tegnsprogets status og for mulighederne for at opnå større anerkendelse af tegnsprog. Personligt synes jeg, at det er en sejr, at vi endelig har fået en ordbog på mit sprog", fortæller en glad Anne Vikkelsø, chef for Kompetencecentret, Center for Døve.

Også Lars Knudsen, der arbejder som tolkekoordinator, glæder sig på sine og andre døves vegne:

"Den elektroniske ordbog betyder utroligt meget, fordi dansk tegnsprog er mit modersmål. Jeg kan naturligvis tegnsprog flydende, men der er nogle ting som er godt at få mere viden om. Jeg tror, at mange vil få stor glæde af den".

Henrik Hougaard, tolkeadministrator i Brohuset i København, er enig i, at mange vil få glæde af ordbogen.

"Mange har svært ved at forstå dét med at være døv og tegnsprog. Mange vil forstå, hvad det betyder med ordbogen. Jeg tror, at det eksempelvis vil give en bedre kommunikation blandt kollegerne på arbejdspladserne, fordi man har mulighed for at slå op i ordbogen og lære om tegnsprog".

Håb om udvikling af ordbogen
Ordbogen er udviklet af Danske Døves Landsforbund i samarbejde med Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Hovedparten af midlerne er bevilget gennem satspuljemidler fra Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

"I rigtig mange år har vi ønsket os en ny ordbog, der kunne afløse den røde tegnsprogsordbog fra 1979. Den nye elektroniske ordbog gør det markant lettere at lære tegnsprog, fordi videooptagelser viser, hvordan hele sætninger sættes sammen. Det har ikke tidligere været muligt at gøre i billeder med bevægelse", lyder det fra Asger Bergmann, landsformand i Danske Døves Landsforbund.

Der er ca. 2.000 tegn i den nye ordbog, der er de mest udbredte tegn fra en tegnbase af næsten 7.000 registrerede tegn.

Danske Døves Landsforbund arbejder for at skaffe en permanent bevilling til udviklingen af ordbogen, så der kan komme flere tegn i ordbogen samt udgive fagspecifikke ordbøger.

Fri adgang til ordbogen på Internettet
Den nye ordbog er elektronisk og er til fri afbenyttelse på Internettet.  

Gå til ordbogen her.Fakta om døve og tegnsprog
Danske Døves Landsforbund
Danske Døves Landsforbund er en interesseorganisation, der arbejder til gavn for de ca. 5.000 døve tegnsprogsbrugere, der bor i Danmark. Målet er, at døve skal have samme vilkår som hørende på alle områder.

Døve
  • Der er ca. 5.000 døve i Danmark. En døv er et menneske med et høre-tab, som har tegnsprog som primært sprog, og som vælger at have størstedelen af sit sociale og kulturelle tilhørsforhold i døveverdenen.
  • Ca. 90% af alle døve børn bliver født af hørende forældre. Dvs., at døvhed i langt de fleste tilfælde opstår af andre grunde end arvelige faktorer.
  • Årsagerne til døvhed kan i store træk inddeles i fire grupper: 1. arvelige faktorer, 2. skader under svangerskabet (iltmangel, for tidligt fødte, Røde Hunde m.m.), 3. infektions-sygdomme (meningitis, voldsomme ørebetændelse m.m.), 4. ukendte faktorer.

Tegnsprog
  • Tegnsprog er døves primære sprog og det eneste sprog, som døve kan lære ad naturlig vej, dvs. ved at se andre bruge sproget.
  • Tegnsprog udtrykkes visuelt med bevægelser, gestus og mimik.
  • Dansk tegnsprog har sin egen grammatik og sætningskonstruktion, som er helt forskelligt fra dansk. Dansk tegnsprog er ikke en afart af dansk, men et selvstændigt sprog, hvormed man kan udtrykke de samme meninger, følelser og holdninger, som man kan på et hvilket som helst andet sprog.
  • Tegnsprog er ikke internationalt. Der er antageligt lige så mange forskellige tegnsprog som talte sprog i verden. Der er visse fællestræk mellem de forskellige tegnsprog, men de er ikke ens. Ligesom dansk og andre sprog er verdens tegnsprog opstået ud fra et behov for kommunikation og har udviklet sig naturligt (kulturelt) gennem tiden.
  • Håndalfabetet bliver brugt til at stave ord. Det håndalfabet der bruges i Danmark er internationalt. Håndalfabetet består af 29 håndstillinger, én for hvert bogstav i alfabetet.