Du er her: Forside > Ordninger
Share |

Ordninger

Et niveau op

Her kan du læse om relevante støtte- og kompensationsordninger, der kan medvirke til at fastholde og integrere mennesker med handicap/sygdom på arbejdsmarkedet. Vi henviser samtidig til Specialfunktionen Job og Handicaps sider om kompensationsordninger og lovgivningen på beskæftigelsesområdet. Deres sider bliver opdateret kontinuerligt Du finder nedenfor et link til Specialfunktionen Job og Handicap.

ARBEJDSREDSKABER - database
 
§56-aftale – ved sygdom
Mennesker med sygdom kan have svært ved at fastholde et job eller starte igen efter et langvarigt sygdomsforløb på grund af den øgede risiko for sygefravær.
Delvis raskmelding
En delvis raskmelding bruges, når en person efter længere tids sygdom er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at starte på nedsat tid og herefter trappe op til sædvanlig tid.
Delvis sygemelding
Mennesker, der bliver syge, kan få en delvis sygemelding frem for en fuldtidssygemelding.
Fleksjob
Mennesker, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen og ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, kan have ret til et fleksjob.
Fortrinsadgang
Mennesker med handicap, der har svært ved at få job på det almindelige arbejdsmarked, har mulighed for at benytte sig af fortrinsadgang. Fortrinsadgangen betyder, at ansøgeren skal 'ligge øverst i bunken'.
Hjælpemidler og arbejdsredskaber
For at fremme at mennesker kan komme i job/deltage i tilbud eller fastholde deres job, kan jobcentret give tilskud til udgifter til hjælpemidler/arbejdsredskaber
Isbryderordning
Isbryderordningen er for mennesker med et handicap, der har en uddannelse men mangler erhvervserfaring inden for det område som uddannelsen kvalificerer til og derfor har svært ved at få et job. Isbryderordningen giver mulighed for job med løntilskud i op til 12 måneder.
Job med løntilskud
Mennesker, der har svært ved at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, kan blive ansat med løntilskud på offentlige eller private virksomheder.
Job med løntilskud til førtidspensionister
Mennesker, som er bevilliget en førtidspension, har mulighed for at få job med løntilskud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver på særlige vilkår.
Mentorordning
Nogle mennesker kan have behov for ekstra støtte i begyndelsen af en ansættelse eller et uddannelsesforløb. Dette kan imødekommes ved at bruge en mentor – en allerede ansat medarbejder eller i nogle tilfælde en ekstern konsulent. Støtten kan også bruges at kunne møde på arbejdspladsen, kontakt til læge og lignende.
Personlig assistance på jobbet og til efter- videreuddannelse
Mennesker med funktionsnedsættelser har mulighed for at få en personlig assistent, der bistår med at udføre funktioner i jobbet, som de selv er forhindret i på grund af funktionsnedsættelsen.
Revalidering
Personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er i fare for at miste jobbet eller ikke kan få job, har mulighed for at søge om hjælp i form af revalidering.
Specialpædagogisk støtte til uddannelse
Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan få specialpædagogisk støtte (SPS), så de kan gennemføre en uddannelse i lighed med andre studerende.
Virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik giver mennesker, der har svært ved at få job på normale vilkår eller med løntilskud, mulighed for at komme i praktik på en offentlig eller privat arbejdsplads.
Specialfunktionen Job og handicap