Du er her: Forside > Ordninger > Isbryderordning
Share |

Isbryderordning

Isbryderordningen er for mennesker med et handicap, der har en uddannelse men mangler erhvervserfaring inden for det område som uddannelsen kvalificerer til og derfor har svært ved at få et job. Isbryderordningen giver mulighed for job med løntilskud i op til 12 måneder.

Isbryderordningen er blevet til, fordi mennesker med handicap ikke altid har de samme muligheder for at få studierelevant erhvervserfaring, mens de læser, som andre ikke-handicappede. Arbejdet skal ligge inden for det område som uddannelsen kvalificerer til.

For at blive isbryder skal følgende kriterier opfyldes

  • isbryderen skal have gennemført en faglig eller teoretisk uddannelse af mindst 18 måneders varighed, der giver ret til optagelse i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Det er dog ikke et krav, at personen er meldt ind i en arbejdsløshedskasse
  • ansættelsen under isbryderordningen skal være begyndt senest to år efter, at uddannelsen er afsluttet
  • isbryderen skal mangle erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen var rettet imod

Det er derimod ikke et krav, at personen er ledig/har været ledig i en vis periode.

Det betyder for arbejdsgiveren

  • arbejdsgiveren ansætter en uddannet uden erhvervserfaring på området
  • arbejdsgiveren modtager et løntilskud pr. time. Løntilskuddet fastsættes ud fra en konkret vurdering af personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte
  • udbetalingen sker månedsvis bagud efter arbejdsgiverens anmodning

Det betyder for personen

  • isbryderen ansættes på en offentlig eller privat arbejdsplads i op til 12 måneder. Personen opnår erhvervserfaring, og når løntilskuddet ophører, kan personen eventuelt fortsætte ansættelsen i virksomheden eller søge et andet job
  • løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende

Bevilling af isbryderordning
Arbejdsgiver og isbryder indsender ansøgning om løntilskuddet til jobcentret i personens bopælskommune. Der skal eventuelt anvendes et særligt ansøgningsskema – kontakt jobcentret.

Selve ansættelsen sker i et samarbejde mellem arbejdsgiver, jobcenter, de faglige organisationer og isbryderen. Løn og arbejdsvilkår skal være beskrevet i en ansættelseskontrakt. I kontrakten skal der også stå, hvor længe jobcentret har bevilget løntilskuddet.

Isbryderen kan også ansøge om at få tildelt hjælpemidler/arbejdsredskaber, personlig assistance og en mentor.

Mulighed for klage

Det er muligt at klage over Jobcentrets afgørelser.  Hvis du ønsker at klage skal du følge den klagevejledning, du modtog i brevet sammen med den afgørelse, du vil klage over. Der kan normalt klages over Jobcentrets afgørelse inden fire uger efter, at afgørelsen er modtaget.
Du kan klage ved at sende et brev, en mail eller ringe til den myndighed, du vil klage over.


 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, behandler fra den 1. august 2009 klager over afgørelser på hele det beskæftigelsesmæssige område.
 
 Der er ingen særlige krav til selve udformningen, længde mv. af en klage. Der stilles heller ingen krav om, at en klage skal begrundes. En klage må dog meget gerne indeholde:
• Dit navn,
• Adresse, tlf. nr. og mailadresse 
• Dit CPR nr. 
• Navnet på den myndighed, du vil klage over
• Gerne sagsnummeret på den sag, der nu er afgjort, og som du vil klage over

Link til lovgivning:

LBK nr. 938 af 25. september 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats

BEK nr. 743 af 3. juli 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats